ΈΡΓΑ

Προγραμματισμένα και Ολοκληρωμένα Έργα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ

Έργα

Δίκτυα Υδρευσης και Αποχέτευσης

Η μέριμνα της ΔΕΥΑΙ για την συντήρηση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι συνεχής. Οι παρεμβάσεις αδιάκοπες τόσο για να προβλεφθούν προβλήματα όσο και για ν’ αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες.Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, η επιχείρηση ανέλαβε να ενοποιήσει τα δίκτυα σε όλο το νέο Δήμο.

Στον τομέα της αποχέτευσης δημοπράτησε και εκτελεί έργα ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τα έργα αυτά ολοκληρώνεται η αποχέτευση στον παλιό Δήμο Ιωαννιτών και επιλύεται οριστικά το πρόβλημα των αντλιοστασίων, λυμάτων και των υπερχειλίσεων.

Η ΔΕΥΑΙ έχει πετύχει χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης 19 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου στα Καρδαμίτσια και στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στη λεκάνη της «Λαγκάτσας» από την Πεδινή μέχρι τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Στον τομέα της ύδρευσης, εκτελεί έργα προϋπολογισμού περίπου δέκα εκατομμυρίων, σε όλη την έκταση του νέου Δήμου. Έχει μελετήσει και προγραμματίσει στις δημοτικές ενότητες έργα προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων.

Αποκατάσταση Χωματερής

Η ΔΕΥΑΙ, με την προγραμματική σύμβαση που είχε υπογράψει, υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της περιοχής. Πρόκειται για την αποκατάσταση της χωματερής στη Δουρούτη.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς και Ηπείρου με προϋπολογισμό 7,9 εκατομμύρια.

Με την αποκατάσταση θα γίνουν έργα διαμόρφωσης, στεγανοποίησης, συγκέντρωσης του βιοαερίου και των στραγγισμάτων. Η τελική επιφάνεια θα διαμορφωθεί πλήρως και θα φυτευθεί κατάλληλα και θα γίνει περιμετρική δενδροφύτευση.